Město

Stráž nad Nežárkou

JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Stráž nad Nežarkou, dále jen JPO, provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
JPO vykonává svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy - zejména se zákonem č. 133/1985 Sb., o požámí ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb. a se zákonem č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.


 

Jednotku tvoří 1 družstvo. Celkový stav je 18 členů.

Velitel jednotky: Štefl Tomáš
   
Velitelé družstev: Hroděj Petr
  Lukačovič Petr
   
Strojníci: Dlouhý Stanislav
  Kalvas Jan
  Princ Zdeněk
  Kropík Zdeněk
  Hrbek Jiří
  Kandl Miroslav
   
Hasiči: Bubeníček Vladimír
  Přílepek Petr
  Vodička Milan
  Kouba Jaroslav
  Hroděj Václav
  Pazdera Petr
  Plucar Vojtěch 
  Hrbek Jan 
  Filo Martin
                                                                                                           

Jmenovací dekret velitele JSDH


Zřizovací listina JSDH


Právní rámec JSDH


Stránka SDH Stráž n. Než.