Město

Stráž nad Nežárkou

Volené orgány

Město má 15 volených zastupitelů, Rada města je složena z 5 zastupitelů

Rada města

Krupička Jiří starosta
Ing. Ernest Josef místostarosta
Mgr. Dvořáček Pavel člen rady
Hrbek Jiří člen rady
Jelínek Karel člen rady

 

Ostatní členové zastupitelstva

Bc.Broncová Olga členka zastupitelstva
Hanzal Jan člen zastupitelstva
Ing.Bc.Holoubek Petr člen zastupitelstva
Hroděj Petr člen zastupitelstva
Kovář Radomír člen zastupitelstva
Kropík Zdeněk člen zastupitelstva
Ing.Kučera Karel člen zastupitelstva
Pazderová Jitka členka zastupitelstva
PaedDR.Plucarová Laděna členka zastupitelstva
Vodička Milan člen zastupitelstva

 

Finanční výbor                                                                Kontrolní výbor:

Ing. Bc. Holoubek Petr předseda výboru   Kropík Zdeněk předseda výboru
Ing. Kučera Karel člen výboru   Vodička Milan člen výboru
Hroděj Petr člen výboru   Bc.Broncová Olga členka výboru

 

Kulturní výbor a SPOZ                                                    Osadní výbor místní části Dolní Lhota

PaedDR. Laděna Plucarová předsedkyně výboru   Ing. Josef Ernest předseda výboru
PhDr. Marie Ernestová členka výboru   Petr Lukačovič člen výboru
Jitka Pazderová členka výboru   Štěpán Kolář člen výboru
Mgr. Pavel Dvořáček člen výboru   Jaroslava Kándlová členka výboru
Pavla Dobešová  členka výboru   Dana Šnajdrová členka výboru