Město

Stráž nad Nežárkou

Volené orgány

Město má 15 volených zastupitelů, Rada města je složena z 5 zastupitelů

Rada města

Jiří Krupička starosta
Ing. Josef Ernest místostarosta
PaedDr. Laděna Plucarová členka rady
PhDr. Ing. Petr Holoubek
člen rady
Jiří Hrbek člen rady

 

Ostatní členové zastupitelstva

Ing. Petr Blažek člen zastupitelstva
František Holý člen zastupitelstva
Ing. Štěpánka Hrbková členka zastupitelstva
Petr Hroděj člen zastupitelstva
Radomír Kovář člen zastupitelstva
Jitka Pazderová členka zastupitelstva
Karel Pilný člen zastupitelstva
Petr Tátovský člen zastupitelstva
Ing. Petr Tetík člen zastupitelstva
Martin Zvára člen zastupitelstva

 

Finanční výbor                                                                Kontrolní výbor:

Martin Zvára  předseda                          Petr Hroděj  předseda                               
Ing. Štěpánka Hrbková  člen         Jitka Pazderová  člen  
Ing. Petr Tetík  člen         František Holý  člen                     

 

Kulturní výbor a SPOZ                                                    Osadní výbor místní části Dolní Lhota

 PaedDr. Vladěna Plucarová  předseda                 Ing. Josef Ernest  předseda                
 Jitka Pazderová  člen  Karel Pilný  člen  
 Pavla Dobešová  člen  Štěpán Kolář  člen  
 PhDr. Marie Ernestová  člen  Jaroslava Kandlová  člen  
 Mgr. Pavel Dvořáček  člen  Petr Lukačovič  člen