Město

Stráž nad Nežárkou

Zákon 106/1999 Sb.

1. Oficiální název
Město Stráž nad Nežárkou

2. Důvod a způsob založení
Město Stráž nad Nežárkou vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcíchv platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

3. Kontaktní spojení
Městský úřad Stráž nad Nežárkou, nám. Emy Destinnové 61, 378 02 Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský
Telefon: 384 389 362, 384 389 320
fax: 384 389 362
oficiální e-mail: mesto@straznadnezarkou.cz

4. Případné platby můžete poukázat
Banka: Česká spořitelna,a.s.
číslo účtu: 060 313 93 19 / 0800

5. IČO
00247502

6. DIČ

CZ00247502

7. Rozpočet v tomto a předchozím roce
informace k rozpočtu města

8. Žádosti o informace
Žádost o informace lze podat písemným dotazem popřípadě e-mailem.
formát MS Word (.doc)

9. Příjem žádostí a dalších podání
Městský úřad Stráž nad Nežárkou, nám. Emy Destinnové 61, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Telefon: 384 389 362, 384 389 320
oficiální e-mail: mesto@straznadnezarkou.cz
Identifikátor datové schránky: q6ibxme
Podání činěná elektronickou formou jsou z technických důvodů přijímána
ve formátech obvyklých pro systém Windows Microsoft Office .DOC, .XLSX, .PDF, .HTML
Fyzický nosič, kterým lze činit podání: CD


10. Opravné prostředky

Způsob podání opravného prostředku naleznete zde.
 
11. Formuláře

Žádost o poskytnutí informace
Odvolání proti rozhodnutí 

nachází se v rubrice ke stažení

12. Návody pro řešení nejruznějších životních situací

návody k řešení životních situací na portálu veřejné správy 

13. Nejdůležitější předpisy
zákon č. 128/2000 sb.
zákon č. 106/1999 sb

14. Sazebník úhrad za poskytování informací
Za vyhledávání informací - 25,- Kč za každou započatou hodinu, poplatky za zasílání informace poštou se mění v návaznosti na změny poštovních tarifů.
Kopírovací práce:
jednostranné kopírování - A4 2,- Kč, A3 3,- Kč
oboustranné kopírování - A4 4,- Kč, A3 6,- Kč 

15. Závěrečný účet obce dle zákona č. 128/2000 Sb.

Závěrečný účet obce minimálně za dva předchozí kalendářní roky. Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů.

16. Seznam organizací
Informace k bodu "Seznam organizací" .


Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím naleznete zde