Město

Stráž nad Nežárkou

Panství Stráž nad Nežárkou

Dne 10. ledna 1914 byla podepsána kupní smlouva. Podle ní Dingh Eugen Gilly, baryton Metropolitian opery v New Yorku v Severní Americe a slečna Ema Destinnová, operní zpěvačka dvorní opery v Berlíně, koupili za 570 000 Korun část panství Strážského, pokud leží v katastrálních obcích Stráž, Plavsko, Vydří, zámek a dvůr ve Stráži, Nový dvůr a Lihovar v Plavsku a rybníky ve Vydří. Tak odtrženy od Panství dvůr Hutě v Příbraze a dvůr Bašta v Pístině a to i s poli, lesy, rybníky a rašeliništěm, jež zůstávají majetkem K. Nováka a dosud podléhají sekvestr. správě. Právním zástupcem koupených částí je Dr. Zdenko Kroutil, advokát v Praze.Lesním na Strážském zámku panství stal se od jara 1914 Josef Kholl, nájemcem panského dvora ve Stráži, Nového dvora a lihovaru od 1. dubna 1914 je Emanuel Bláha.

Když roku 1913 chtělo městské zastupitelstvo vyměnit část svého obecního pozemku " u král. lip" za panský pozemek na chmel., přišlo se na to, že část pozemku u král. lip není ještě zaknihována obci, ale je dosud připsána Pavlu Beránkovi ve Stráži č. 30. Proto provedena záměnná smlouva dne 8. srpna 1913, což schváleno okresním zastupitelstvem v Jindřichově Hradci dne 26. září 1913. Záměnná smlouva zní :
" Obec Stráž postupuje a odevzdává na základě usnesení svého obecního výboru ze dne 23. dubna 1899 od svých nemovitostí zapsaných ve vložce č.61 pozemkové knihy pro katastrální obce Stráž část parc. č. katastru 550 ( louka u nesvorného) ve výměře 17 a 20 m čtverečních Pánům Pavlu Beránkovi a J. Beránkovi záměnou za parcelu č. katastru 854 ( u král. lip), kterážto část byla dle smlouvy od č. 30 ve Stráži odepsána a obci připsána.