Město

Stráž nad Nežárkou

Výbor SDH


starosta sboru Zdeněk Kropík ml.
velitel jednotky Tomáš Štefl
jednatel sboru Jiří Hrbek
hlavní strojník Stanislav Dlouhý
hospodář Petr Hroděj
preventista Milan Vodička
vedoucí mládeže Petr Lukačovič
vzdělavatel Zdeněk Kropík ml.
kontrolní a revizní komise Hana Hanzlová
  Jitka Pazderová
  Václav Hroděj ml.
referentka žen Blanka Princová 
kronikář Jaroslava Korpíková
referent MTZ Zdeněk Kropík ml.
referent ochrany obyvatelstva Milan Vodička
   


Nový výbor SDH byl zvolen 20.1.2018

e-mail: hasici@straznadnezarkou.cz